Sunday, December 21, 2008

Đề cương ôn thi HK1 môn Tiếng Việt

Phần nhấn mạnh môn Tiếng Việt


1. Đặc điểm loại hình tiếng Việt. So sánh với tiếng Anh.

2. Ngữ âm: Tính đơn lập của âm tiết tiếng Việt.

3. Từ vựng:
a) Các phương thức cấu tạo từ. Phân loại từ tiếng Việt.
b) Ngữ cố định. Phân biệt nó với các đơn vị lận cận.
c) Hiện tượng chuyển nghĩa. Hiện tượng nhiều nghĩa và hiện tượng đồng âm.

4. Ngữ pháp:
a) Tiêu chuẩn phân định từ loại. Hệ thống từ loại tiếng Việt.
b) Cụm danh từ. Cụm động từ.
c) Câu.

Phần b), c) của câu 4 giải quyết bài tập: vẽ sơ đồ câu, xác định cụm và trung tâm của cụm.


Source: Blog lớp 2B.07

3 comments:

rjsolution said...

Partytent offertes met een stevige korting. Vergelijk alle huur en verhuur partytent leveranciers bij u in de regio van uw feestlocatie en ontvang een stevige korting!
Partytent

rjsolution said...

Push Up Bh
Klebe BH | Brust-anhebenden Push-up Klebe BH wird von 3M hergestellt und eignet sich perfekt für trägerlose oder rückenfreie und strapless Kleidung.

rjsolution said...

Instant breast lifts provides high-quality instant breast lifts and gel petals. Don't get tricked in buying copycats. Buy 3M quality lift and gel petals.
Bra Tape